Tobacco Product Directive

//Tobacco Product Directive

Bij de tot standkoming van de nieuwe Tobacco Product Directive (TPD) is veel te doen geweest over de keuzes waar de Esigbond zich voor gesteld zag. Om volledige transparantie te geven is onderstaand document opgesteld waarin het volledige verloop is geschetst.

Standpunten

2019-09-04T11:52:49+01:00