De Esigbond vindt het zeer onverstandig om het huidige rookverbod uit te breiden met het gebruik van elektronische sigaretten. Roken en gebruik van e-sigaretten worden met deze maatregel over een kam geschoren. Door deze maatregel zullen veel minder rokers overstappen op de e-sigaret als minder schadelijk alternatief en wordt het gebruik van de traditionele sigaret in stand gehouden. De Tweede Kamer debatteert morgenavond over de uitbreiding van het rookverbod met e-sigaretten.

Nederlandse gezondheidswetenschappers, waaronder die van het RIVM en de Universiteit Maastricht, stellen dat het gebruik van elektronische sigaretten veel minder schadelijk is dan gewone sigaretten. Het RIVM liet na onderzoek in december weten dat volledig stoppen met roken het beste is, maar dat rokers en duaal gebruikers (roken en e-sigaret) die niet stoppen, moeten worden bewogen om volledig over te stappen naar de e-sigaret vanwege de te boeken gezondheidswinst. Het RIVM stelt dat goede communicatie over elektronische sigaretten in dat geval essentieel is. Hiermee is de Esigbond het volledig eens.

De Esigbond is voorstander van een streng antirookbeleid, omdat het aantal rokers in Nederland met 3 miljoen volwassen rokers nog altijd hoog is en de daling van het percentage rokers in Nederland afneemt. “Dit komt omdat een grote groep rokers in Nederland niet gevoelig is voor traditionele ontmoedigingsmaatregelen, zoals prijsverhogingen en rookverboden”, aldus Esigbond-voorzitter Emil ’t Hart. “In een aantal westerse landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland, is er naast een streng anti-rookbeleid ook plaats voor de elektronische sigaret als minder schadelijk alternatief voor roken. En dit wordt ook onderschreven door wetenschappers en overheidsinstellingen in deze landen, waaronder het Britse instituut voor volksgezondheid Public Health England. Door het omarmen van de elektronische sigaret als alternatief is het aantal rokers in deze landen significant gedaald.”

Zo heeft Public Health England richtlijnen opgesteld hoe organisaties en instanties om moeten gaan met het gebruik van de elektronische sigaret in publieke ruimtes en de werkvloer. Uitgangspunt hierbij is dat er rekening wordt gehouden met de voordelen van de e-sigaret ten opzichte van de traditionele sigaret en dat het gebruik van e-sigaretten daardoor niet moet vallen onder een wettelijk rookverbod.

Verder vindt de Esigbond dat het besluit om het rookverbod uit te breiden met elektronische sigaretten niet is gebaseerd op degelijk onderzoek. Zo stelt het kabinet dat de e-sigaret een opstapje is naar gewoon roken, terwijl de meest recente data van het Trimbos-instituut het tegendeel bewijzen. Dit wordt bevestigd door een publicatie van Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde enonderzoek van de Universiteit van Cardiff, waarin de veronderstelling dat een e-sigaret onder jongeren een opstapje naar roken is, wordt tegengesproken. Ook de bewering dat de damp schadelijk zou zijn voor meerokers is door Public Health England in een onderzoek weerlegd. Ten slotte wijst de Esigbond erop dat het aantal jongeren dat experimenteert met e-sigaretten daalt dankzij strenge maatregelen, zoals het verbod op de sishapen op kermissen en de handhaving van de het invoeren van een minimumleeftijd van 18 jaar, maatregelen die worden ondersteund door de Esigbond.

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret