Verbod werkt averechts en zet doelen Preventieakkoord op het spel

Het aantal rokers in Nederland dreigt fors te stijgen als er een verbod komt op smaakstoffen in e-sigaretten. Dat blijkt uit een grootschalige enquête van consumentenorganisatie Acvoda en branchevereniging Esigbond onder 762 e-sigaretgebruikers. Bij een verbod verwacht een op de vijf e-sigaretgebruikers weer terug te grijpen naar de veel schadelijkere sigaret. Verder geeft vier op de tien gebruikers aan het verbod te omzeilen door in het buitenland dampvloeistoffen te kopen. Volgens Acvoda en Esigbond is het verbod slecht voor de volksgezondheid en de positie van Nederlandse dampwinkels. Nederland telt enkele honderdduizenden e-sigaretgebruikers.

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat 97,2 procent van de e-sigaretgebruikers daarvoor heeft gerookt. 93,3 procent heeft de e-sigaret gebruikt om van het roken af te komen. Het is in lijn met vele onderzoeken die in de afgelopen jaren in binnen- en buitenland zijn uitgevoerd. Volgens de consumenten- en brancheorganisatie is hiermee het bewijs wederom geleverd dat de e-sigaret voor jongeren geen opstap is om te gaan roken. De e-sigaret is vrijwel altijd een afstap voor rokers. Acvoda en Esigbond vinden het dan ook onbegrijpelijk dat verantwoordelijk staatssecretaris Blokhuis vasthoudt aan het dogma dat jongeren door de e-sigaret zouden gaan roken.

Verbod werkt averechts

Volgens Acvoda en Esigbond lost een smaakverbod geen probleem op, maar het veroorzaakt juist problemen. Zo verwachten tienduizenden e-sigaretgebruikers weer te gaan roken, wat veel schadelijker is voor de gezondheid. Ook zullen e-sigaretvloeistoffen naar verwachting massaal in de omringende landen worden gekocht omdat daar geen verbod geldt. Verder vrezen de e-sigaretorganisaties voor de toename van het aantal thuisbrouwers. Zo’n 17 procent van de e-sigaretgebruikers geeft aan dampvloeistoffen met zelf gekochte smaakstoffen te gaan mengen. Bekend is dat er in Nederland veel smaakvloeistoffen vrij verkrijgbaar zijn die niet geschikt zijn om te verdampen met een e-sigaret. Bovendien geeft een op de tien e-sigaretgebruikers aan hun waar in het illegale circuit te gaan kopen.

Stoptober

Acvoda-voorzitter Sander Aspers: “Stoptober is de maand waarin Nederlanders door de overheid en organisaties massaal worden aangemoedigd om te stoppen met roken en dat juichen we enorm toe. Wat wij niet begrijpen is dat er geen ruimte is voor de elektronische sigaret als minder schadelijk alternatief. De enquête maakt maar weer eens duidelijk dat vrijwel alle dampers voormalige rokers zijn, die dankzij de e-sigaret van het roken zijn afgestapt. De Nederlandse overheid zou hier juist blij mee moeten zijn. In plaats daarvan worden er allemaal maatregelen bedacht om de e-sigaret aan banden te leggen. De enquête bevestigt dat een flink deel van de huidige dampers bij de invoer van maatregelen teruggrijpt naar de sigaret. Dat valt absoluut niet te rijmen met de wens om Nederland van het roken af te helpen.”

Esigbond-voorzitter Emil ’t Hart wijst daarnaast op de potentiële gevolgen van het voorgenomen verbod op smaakstoffen voor ondernemers. “Uit de ondervraging blijkt dat nog geen twee procent verwacht om te stoppen bij een verbod. Aan de andere kant geeft ruim 42 procent aan de smaakstoffen in het buitenland te kopen, wat een enorme klap betekent voor de mkb’ers die deze producten verkopen. We praten over duizenden banen die hierdoor mogelijk verloren gaan, voor een maatregel die op geen enkele manier het beoogde effect bereikt.”