Q&A over het voorgestelde smaakverbod

 Wat is er besloten?

Vrijdag 21 april 2021 heeft de ministerraad ingestemd met het eerder aangekondigde voorstel van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis om vanaf juli 2022 de verkoop van smaakstoffen voor elektronische sigaretten te verbieden, op de smaken met een tabaksaroma na.

Betekent dit dat ik vanaf juli 2022 geen smaakstoffen meer mag verkopen?

Nee. Het voorstel zal binnenkort aan de Tweede Kamer worden voorgelegd en wordt op woensdag 9 juni a.s. besproken. Aangezien het kabinet op dit moment demissionair is, is het aan de Tweede Kamer om te besluiten dit voorstel al dan niet te behandelen met demissionair staatssecretaris Blokhuis. In politieke vaktermen wordt dit “controversieel verklaren” genoemd. Als een meerderheid in de Tweede Kamer van mening is dat dit een controversieel onderwerp is (bijvoorbeeld vanwege politieke of maatschappelijke weerstand die het veroorzaakt), dan ligt het stil en zal het niet verder worden besproken totdat een nieuw kabinet in functie is.

De Esigbond is van mening dat dit bij uitstek een onderwerp is dat controversieel zou moeten worden verklaard. Bijna 20.000 mensen die de petitie tegen het smaakverbod hebben ondertekend en bij de internetconsultatie hebben bijna 1200 mensen geageerd tegen dit voorstel. Dat zijn ongekende aantallen.

Het is echter helaas ook goed mogelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer nog wel dit voorstel wil behandelen met Blokhuis. Het voorstel biedt echter geen ruimte aan de Tweede Kamer om het goed of af te keuren. Wel is er een mogelijkheid voor de Tweede Kamer om de regering te verzoeken aanpassingen te maken, daar moet dan wel een Kamermeerderheid voor zijn. Bijvoorbeeld het verzoek om meer tijd dan wel het verzoek om het behoud van meerdere smaken dan alleen tabakssmaak.

Indien het voorstel per 1 juli 2022 ingaat, dan zal er sprake zijn van een productie verbod per die datum. Vervolgens zullen de producten met smaken hoogstwaarschijnlijk nog een jaar uitverkocht mogen worden. Dit zou betekenen een verkoopverbod voor e-sigaret smaakjes per 1 juli 2023.

Geldt dit voor fysieke verkooppunten of ook voor online verkooppunten?

Als het verbod op smaakstoffen voor e-sigaretten wordt ingevoerd, dan geldt dit voor alle verkooppunten in Nederland, zowel de fysieke als de online verkoopkanalen.

Is de beslissing definitief?

Nee. Zoals gezegd is de beslissing genomen in de ministerraad. De Tweede Kamer moet dit voorstel nog bestuderen en bepalen of zij dit voorstel wil behandelen. Als een meerderheid van de Kamerleden beslist dat dit smaakverbod voorstel niet meer behandeld zou moeten worden met deze staatssecretaris, dan wordt het onderwerp  controversieel verklaard. Een demissionair kabinet kan niet doorgaan met een voorstel dat controversieel is verklaard door de Tweede Kamer. In dit geval zou de voortgang worden overgelaten aan een nieuw kabinet.

Is er iets wat ik kan doen tegen deze beslissing?

Absoluut. De afgelopen periode heeft de Esigbond samen met consumentenorganisatie Acvoda al veel van zich laten horen richting de politiek. Het laten horen van protest vanuit de branche en de dampers zelf is belangrijk om politici die over het besluit gaan duidelijk te maken dat zij op het punt staan een verkeerde beslissing te nemen en dat het gaat om een onderwerp wat eigenlijk controversieel verklaard zou moeten worden. Bedenk dat er nu nieuwe Kamerleden zijn die zich over deze kwestie zullen buigen. Zij zijn nog niet op de hoogte van uw bezwaar. Stuur daarom vòòr de vergadering van de Tweede Kamer op 9 juni a.s. via www.smaaknoodzaak.nl een goed onderbouwde uitleg dat een smaakverbod onverstandig is. Denk aan de maatschappelijke weerstand, winkel gaat failliet, smaakjes zullen in het buitenland/op zwarte markt worden gekocht, dampers zullen weer gaan roken, e-sigaret is significant minder schadelijk dan de traditionele sigaret en zal dan ook anders behandeld moeten worden. Dit kan gestuurd worden naar de verantwoordelijke Kamerleden  met daarbij de oproep om het voorstel controversieel te verklaren.

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret