Vraag en Antwoord Regelgeving Smaakverbod en Online verkoopverbod

Status smaakverbod

 Wat is de status en wat is de volgende stap?

Het ontwerpbesluit voor het smaakverbod in e-sigaretten (m.u.v. tabak) is aangenomen door de Tweede Kamer. Hierin is vastgelegd dat het smaakverbod inwerking zou moeten treden op 1 juli 2022, met een redelijke uitverkoop termijn (normaliter één jaar) om oude voorraden uit te kunnen verkopen.

Deze week heeft staatssecretaris Van Ooijen, in het verslag van het schriftelijk overleg van 10 december 2021, de beoogde datum inwerkingtreding van het smaakverbod aangepast naar 1 januari 2023 in plaats van 1 juli dit jaar. Dat geeft ons wat meer tijd om in overleg te treden. In dit verslag heeft de staatssecretaris antwoord gegeven op de vragen van verschillende fracties waarover wij met hen in contact zijn.

Voorafgaand aan de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 dient het smaakverbod door het ministerie van VWS nog verder te worden uitgewerkt in een zogeheten ministeriële regeling (technische uitwerking). Hierin zal worden vastgelegd welke additieven nog zijn toegestaan in vloeistoffen en andere onderdelen van e-sigaretten. De ministeriële regeling zal nog moeten worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar eerst zal nog een internetconsultatie moeten worden gehouden waarop u weer kunt reageren.

Met het oog op deze technische uitwerking heeft voormalig staatssecretaris, Blokhuis, het RIVM gevraagd om een voorstel te doen voor een limitatieve lijst van toegestane additieven in e-sigaretten. In oktober vorig jaar heeft het RIVM haar voorstel voor een limitatieve lijst van 23 additieven openbaar gemaakt en daarbij het ministerie gewaarschuwd voor de mogelijk negatieve gevolgen van een strikt smaakverbod (verminderde aantrekkelijkheid van de e-sigaret voor rokers en kans op thuisbrouwers). Bovendien heeft het RIVM het ministerie geadviseerd om hier bij het opstellen van de technische uitwerking rekening mee te houden.

Actie Esigbond 

De Esigbond heeft de staatssecretaris en het ministerie van VWS gewezen op het bovenstaande RIVM- advies en aangegeven dat het RIVM-voorstel voor een limitatieve lijst voor het smaakverbod in de praktijk onuitvoerbaarheid is. Daarnaast hebben we er bij de staatssecretaris en het ministerie op aangedrongen om met ons (en het RIVM) in overleg te gaan om tot een werkbare uitwerking van het smaakverbod te komen. Wij houden contact met verschillende fracties die ons verhaal willen aanhoren.

Wat kunt u doen?

Volg het nieuws via onze website en socialmediakanalen. Zodra de conceptversie van de technische uitwerking van het smaakverbod openbaar wordt gemaakt, kunt u hierop reageren via de zogeheten internetconsultatie. Wij houden u op de hoogte en zullen te zijner tijd uitleg geven hoe u hierop kunt reageren.

 Status online verkoopverbod

Wat is de status en wat is de volgende stap?

Eind vorig jaar is per brief aan de Tweede Kamer het SEO-onderzoek ‘beperken tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken’ aangeboden. In deze brief werd ook aangegeven dat er momenteel regelgeving wordt voorbereid om de online verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten (waaronder: e-sigaretten) te verbieden.

Actie Esigbond

Wij hebben de minister van Economische Zaken, de staatssecretaris van VWS en de verantwoordelijke woordvoerders in de Kamer erop geattendeerd dat wij niet zijn geconsulteerd in het kader van het onderzoek en de e-sigarettenbranche daarmee volledig is genegeerd. Dit terwijl de online verkoop juist cruciaal is voor onze branche omdat tenminste 40% van de legale e-sigarettenverkoop – met adequate leeftijdsverificatie – online plaatsvindt. Daarnaast hebben we aangegeven dat de in het rapport benoemde gevolgen van het beoogde verbod op de online verkoop alleen betrekking hebben op tabaksproducten en dus niet op e-sigaretten, noch op onze branche. Tot slot, hebben wij de staatssecretaris verzocht om de legale onlineverkoop van e-sigaretten niet te verbieden en veel beter te handhaven op de illegale onlineverkoop van e-sigaretten.

Wat kunt u doen?

Volg het nieuws via onze website en socialmediakanalen. Zodra de conceptregelgeving voor het online verkoopverbod openbaar wordt gemaakt, kunt u hierop reageren via de zogeheten internetconsultatie. Wij houden u hier uiteraard van op de hoogte en zullen te zijner tijd uitleg geven hoe u hierop kunt reageren.

februari 2022

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret