De Europese Commissie vraagt om uw mening en bewijs over de effectiviteit van de huidige wetgeving. Geef uw mening uiterlijk 17 juni!

De Europese Commissie (EC) vraagt naar uw mening om de wetgeving voor bestrijding van tabaksgebruik te evalueren. Het doel is om na te gaan of de huidige wetgeving, de tabaksproductenrichtlijn van 2014 (TPD) het tabaksgebruik voldoende terugdringt en men wil dat ook nieuwe producten (o.a. e-sigaretten en nicotinezakjes) onder de richtlijn gaan vallen. Er wordt gepleit om in 2040 een ‘tabaksloze generatie’ te bereiken waarbij niet meer dan 5% van de bevolking nog tabak gebruikt.

Verschillende EU-partijen willen veiliger alternatieven voor het roken, zoals de e-sigaret (met of zonder nicotine), precies hetzelfde behandelen als de sigaret en daarmee ontkent men dat de e-sigaret als minder schadelijk alternatief een belangrijke rol kan spelen bij het terugdringen van het roken. Men denkt onder andere aan het invoeren van strenge beperkingen zoals het invoeren van smaakverboden (dus ook buiten Nederland) en online verkoopverboden.

Alhoewel we in Nederland al een stap verder zijn in dit wetgevingsproces en volgend jaar al te maken zullen krijgen met een smaakverbod en mogelijk ook een online verkoopverbod, geldt dit niet voor andere landen. De nieuwe TPD wetgeving zal wereldwijd van invloed zijn op regelgeving, niet alleen op die in Europa.

De nieuwe wetgeving zal daarom ook verstrekkende gevolgen hebben voor uw klanten. Uw klanten zullen op termijn hun favoriete product niet alleen in Nederland, maar waarschijnlijk ook niet meer in het buitenland of via internet kunnen kopen.

Daarom is het belangrijk om opnieuw van u te laten horen en uw mening te geven over de rol die de e-sigaret als minder schadelijk alternatief kan spelen bij het terugdringen van het roken. Wij raden u dan ook aan om uw klanten hierover te informeren en aan te sporen om ook van zich te laten horen.

HELP MEE OM VEILIGER ALTERNATIEVEN VOOR HET ROKEN BESCHIKBAAR EN BETAALBAAR TE HOUDEN

De uiterste inleverdatum voor uw feedback is 17 juni. Dit kan in het Nederlands en overigens ook anoniem. Geef uw reactie via deze link. Instructies voor het indienen van uw feedback kunt u eventueel hier nalezen.

Hieronder treft u een aantal tips voor uw reactie:

  1. Deel uw eigen ervaring, of die van uw klanten, met de e-sigaret en geef aan hoe het overstappen op de minder schadelijke e-sigaret uzelf of uw klanten heeft geholpen (bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid).
  2. Leg uit waarom u denkt dat de e-sigaret als veiliger alternatief voor het roken een effectief instrument is om in te zetten om het roken terug te dringen.
  3. Geef aan wat volgens u de kansen zijn als er meer ruimte wordt gegeven aan minder schadelijke alternatieven voor het roken zoals de e-sigaret
  4. Verder kunt u aangeven welke effecten u verwacht als een smaakverbod wordt ingesteld

STUUR ALSTUBLIEFT UW REACTIE UITERLIJK 17 JUNI. ALVAST DANK VOOR UW BIJDRAGE!

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret