Gezondheidsraad België: zet e-sigaret in tegen roken

Kabinetsadviseur stelt dat e-sigaret rokers op een veilige manier kan helpen bij het stoppen

De Hoge Gezondheidsraad van België wil dat de overheid rokers gaat informeren over de e-sigaret als stopmiddel door sigarettenverpakkingen van informatie over de minder schadelijke e-sigaret te voorzien. Dat schrijft de raad in een uitgebreid advies aan het Belgische kabinet en parlement. Volgens het wetenschappelijke adviesorgaan van de regering is de e-sigaret duidelijk minder schadelijk dan roken en kan het rokers helpen om volledig te stoppen. De raad stelt verder dat niet-rokers niet moeten beginnen met de e-sigaret en dat het huidige aanbod verschillende smaakjes voor e-sigaretten mag blijven bestaan maar niet verder mag worden uitgebreid.

Nederland geïsoleerd als het gaat om ontmoediging e-sigaret en smaakverbod
Het Belgische parlement en kabinet neemt doorgaans het advies van de Hoge Gezondheidsraad over. Daardoor krijgt België een e-sigaretbeleid dat sterke overeenkomsten vertoond met het beleid in andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nieuw-Zeeland. Ook deze landen zien de e-sigaret als veel minder schadelijk alternatief waarover rokers goed moeten worden geïnformeerd. Tegelijkertijd kiest de Nederlandse regering voor een tegenovergestelde richting – door de e-sigaret volledig te ontmoedigen, ook onder rokers, door bijvoorbeeld vrijwel alle smaakjes en internetverkoop te verbieden. Dat minder Nederlandse rokers zullen overstappen op de veel minder schadelijke e-sigaret, lijkt men in Den Haag op de koop toe te nemen. Vorige week staakte het Zweedse parlement de invoering van een verbod op smaakjes in e-sigaretten, omdat een meerderheid vindt dat de e-sigaret kan helpen bij het terugdringen van het aantal rokers. Het aantal rokers ligt in landen waar rookvrije alternatieven worden omarmd, veel lager dan in landen waar dat niet gebeurt.

E-sigaretverkopers in Nederland vinden dat Nederland naar Belgisch advies moet kijken
De Nederlandse branchevereniging voor onafhankelijke e-sigaretverkopers Esigbond vindt dat het Nederlandse kabinet goed naar het gebalanceerde Belgische advies zou moeten kijken en de aanbevelingen ter harte zou moeten nemen. De Hoge Gezondheidsraad adviseert naast het bevorderen van de e-sigaret onder rokers dat niet-rokers niet aan de e-sigaret moeten beginnen. De Esigbond pleit al langere tijd voor beleid waarbij volwassen rokers goed worden geïnformeerd over de e-sigaret, bijvoorbeeld in speciaalzaken (die vrijwel uitsluitend worden bezocht door rokers en dampers) en door de overheid zelf.

Daarnaast pleit de Hoge Gezondheidsraad voor het versoberen van verpakkingen van e-sigaretten, al moet het verschil met gewone sigarettenverpakkingen duidelijk blijven om het verschil in schadelijkheid aan te geven. Verder moeten de ingrediënten van e-sigaretten nader onderzocht worden om er zeker van te zijn dat de inhalatie ervan veilig is. Het huidige aanbod van smaakstoffen in e-sigaretten kan ondertussen blijven bestaan, omdat smaakjes een belangrijke rol spelen bij de overstap van gewoon roken naar de e-sigaret. Voor de wegwerp e-sigaret is volgens de adviesraad geen plaats meer. De Esigbond vindt dat dit product alleen via een gecontroleerde 18+-omgeving, zoals een e-sigaretspeciaalzaak, verkocht zou moeten worden. Verder heeft de Esigbond vorig jaar het ministerie van VWS aangeraden om e-sigaretverpakkingen in Nederland te versoberen.

Emil ’t Hart: ‘Het is voor de eerste keer in zeven jaar dat de Belgische Hoge Gezondheidsraad een advies uitbrengt over e-sigaretten. Wij roepen de Nederlandse overheid op, om hier goed naar te kijken. De aanbevelingen in België komen grotendeels overeen met onze positie: wij pleiten voor anti-rookbeleid dat enerzijds helpt te voorkomen dat jongeren en niet-rokers beginnen met roken of dampen, en waar anderzijds de te behalen gezondheidswinst wordt benut als rokers volledig overstappen op de minder schadelijke e-sigaret door hen goed te informeren. Tot slot is het goed om vast te stellen dat de experts van de Hoge Gezondheidsraad het er unaniem over eens zijn dat de e-sigaret minder schadelijk is dan de traditionele tabakssigaret.‘

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret