Reactie op Spreekuur van longarts Hans in ’t Veen in De Telegraaf

Delft, 8 november 2022

Beste mijnheer Hans in t Veen, longarts

Met stijgende verbazing hebben we uw berichtgeving over de e-sigaret in De Telegraaf van maandag 7 november gelezen. We nemen aan dat u als arts de lezers op de juiste wijze wilt informeren. Maar uw verhaal staat bol van de onwaarheden. We zouden het op prijs stellen als u die wilt rectificeren.

Er is geen enkel bewijs dat mensen doodgaan aan de e-sigaret, terwijl er jaarlijks 20.000 mensen sterven aan gewone sigaretten. De e-sigaret is bedoeld om rokers van het gewone roken af te helpen. Engeland en Nieuw Zeeland hebben daarom de e-sigaret opgenomen in het beleid om het aantal rokers te doen verminderen.

Uit uw artikel blijkt een gebrek aan kennis over de e-sigaret. Daarom is het goed om te verwijzen naar het meest actuele en meest uitgebreide onderzoek aller tijden van King’s College in opdracht van de Britse regering.

Hieruit blijkt dat overstappen op vapen gezondheidswinst oplevert. ‘Vapen is minstens 95% minder schadelijk’ dan gewoon roken, stelt het King’s College.

Volgens u is het verbieden van de smaakstoffen een goed idee ‘omdat deze de irriterende smaak van tabak en nicotine verhullen.’ Ook dat  klopt niet. Vloeistoffen voor e-sigaretten bevatten geen tabak en nicotine heeft geen smaak.
Smaakjes zorgen er juist voor dat rokers wegdrijven van de tabaksmaak, haal je die eruit dan blijven rokers langer doorroken en vallen de huidige gebruikers terug op de sigaret. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, omdat dit volledig indruist tegen de doelstelling van de regering om in 2040 een rookvrije generatie te hebben.

U schrijft dat de e-sigaret een opstap is naar het nog schadelijker ’gewone’ roken. Ook hier slaat u de plank mis. Experts denken hier heel anders over. Er is overtuigend bewijs dat de e-sigaret een goed hulpmiddel is bij de afstap van roken. Ook de cijfers van het CBS wijzen hierop. Ruim 98% van de e-sigaret gebruikers zijn ex-rokers. Dat gebruikers van de e-sigaret daarna gaan roken is echter nooit aangetoond.

U beweert verder dat het RIVM zeven smaakstoffen (van de 23) als kankerverwekkend betitelt. Ook die bewering is niet juist. Het zit zo. Het RIVM zelf had na analyse van smaakstoffen een lijst met 23 toegestane smaakstoffen opgesteld. De Esigbond (bond van elektronische sigaretten) merkte op dat hier 2 stoffen op staan die mogelijk kankerverwekkend zijn en om die reden door de industrie niet worden gebruikt. Naar aanleiding van deze opmerkingen kreeg het RIVM de vraag van het ministerie van VWS om de 23 smaakstoffen op mogelijke schadelijkheid te onderzoeken. Nav dit onderzoek heeft het RIVM geen bewijs gevonden voor schadelijkheid, maar heeft uit voorzorg een aantal extra stoffen geschrapt.

In tegenstelling tot wat u beweert is de e-sigaret dus een probaat middel om rokers van de gewone sigaret af te krijgen. We verwijzen naar Engeland en Nieuw Zeeland waar jaarlijks gedegen onderzoek wordt gedaan door de autoriteiten, en waar de e-sigaret is opgenomen in het anti-rookbeleid.

Anno 2022 telt NL, ondanks nicotinepleisters, stoppen-met-roken campagnes, sprays en coachingsgesprekken nog 3 miljoen rokers waarvan 2 miljoen al geen enkele stoppoging (meer) doen. Uw artikel voorkomt dat rokers de e-sigaret gebruiken als minder schadelijk middel en om van het roken af te stappen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Met vriendelijke groet,
Emil ’t Hart

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret