Esigbond schrijft Raad van State aan ivm Ontwerpbesluit online verkoopverbod

De Esigbond heeft de Raad van State (met in kopie het Ministerie van VWS) aangeschreven in verband met het Ontwerpbesluit over het online verkoopverbod dat op 3 februari is voorgelegd voor advies.  

Delft, 13 februari 2023

Geachte heer Weggeman,

De Esigbond behartigt de belangen van de overwegend kleinschalige distributeurs en speciaalzaken die e-sigaretten (dampwaren) op de Nederlandse markt brengen.

Wij schrijven u naar aanleiding van het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten op afstand dat op 3 februari jl. (kenmerk: W13.23.00019/III) ter advisering aan de Raad van State is voorgelegd.

Met dit schrijven willen wij u attent maken op het feit dat er sprake is van ernstige ongelijkheid in de manier waarop de e-sigaretten branche wordt behandeld ten opzichte van die van de verkopers van rookwaren (sigaretten en shag) en dat er onvoldoende rekening is gehouden met de gevolgen voor de e-sigaretten branche. Dit komt tot uitdrukking in het volgende:

  • Onderzoek naar de impact op de e-sigaretten branche en de getroffen consumenten ontbreekt volledig. Het SEO-onderzoek is uitsluitend gebaseerd op de verkoop van rookwaren. De branche van e-sigaretten verkopers is niet betrokken bij het onderzoek. Er is hierdoor geen rekening gehouden met het feit dat 40 procent van de verkoop op afstand wordt gedaan.
  • Als gevolg van dit besluit zullen verkopers die voor 100 procent afhankelijk zijn van de verkoop van dampwaren volledig verdwijnen en zal 40 procent van de verkoop wegvallen. Dit terwijl de verkoop van rookwaren grotendeels ongemoeid blijft en gedurende sigaretten en shag wel nog lange tijd op veel plekken te koop blijft. Verkoop van rookwaren verloopt bijna volledig via fysieke verkooppunten en wordt daarom door deze regelgeving nauwelijks geraakt. De negatieve impact op de e-sigaretten branche is daarmee vele malen groter dan die van de tabaksbranche.
  • De supermarkten krijgen ‘rekening houdend met de bedrijfseffecten voor deze verkooppunten’ een extra half jaar (tot 1 juli 2024) de tijd om voorraden uit te verkopen. Terwijl voor de e-sigaret verkopers het verbod gepland staat op 1 juli 2023 en zij geen extra tijd krijgen om de voorraden te verkopen. Dit is onrechtvaardig en meten met twee maten.
  • De gevolgen voor de consument van dampwaren (ex-rokers) zijn evenmin onderzocht. De consument van e-sigaretten wordt echter wel ernstig benadeeld als de verkoop van dampwaren uitsluitend nog via de fysieke verkooppunten mag plaatsvinden.

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van deze maatregel op de illegale handel. Denk hierbij aan een te verwachten toename van de illegale handel en handel via buitenlandse verkopers. Handhaving hierop is momenteel al onvoldoende en gezien de toegenomen druk uit meerdere hoeken (o.a. ook de handhaving van verkoop van alcohol) op de NVWA om de handhaving te verbeteren kan ernstig worden betwijfeld of de NVWA hieraan kan voldoen.

In bijgevoegde submissie hebben wij een voorstel gedaan om de online verkoop wel te blijven toestaan voor speciaalzaken. Hiermee kan de extra druk als gevolg van de illegale handel worden voorkomen.

Als dit ontwerpbesluit ongewijzigd wordt gevolgd en er wordt vastgehouden aan de invoeringsdatum van 1 juli 2023 dan zal dit ernstige gevolgen hebben voor de betreffende ondernemers en hun personeel. Afgezien van het feit dat het besluit ondoelmatig is, er wordt immers niet voorkomen dat producten het land binnenkomen, is het onredelijk om geen rekening te houden met de omstandigheden. Op zijn minst mag worden verwacht dat er voldoende tijd en compensatie wordt gegeven om verlies te compenseren.

Met vriendelijke groet,

Emil ’t Hart
Voorzitter Esigbond

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret