PERSBERICHT Nieuwste CBS-cijfers: aantal rokers aanzienlijk gedaald door overstap naar e-sigaret 

Delft, 19 maart 2023

Meer Nederlanders stappen over op de minder schadelijke e-sigaret in strijd tegen roken; Esigbond moedigt overheid aan beleid af te stemmen op wetenschappelijk RIVM-rapport

  • Volgens de nieuwste cijfers van het CBS is het aantal volwassen rokers gedaald met 1,5% van 20,6% in 2021 naar 18,9% in 2022.
  • In Nederland zijn nog altijd aanzienlijk meer rokers dan in landen waar effectief beleid wordt gevoerd om de schade van tabaksgebruik te verminderen (waaronder het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nieuw-Zeeland)
  • De Esigbond moedigt de overheid aan om progressief beleid te voeren door minder schadelijke alternatieven voor de traditionele sigaret een rol te geven in het tabaksbeleid.
  • Daarom vraagt de Esigbond de regering om af te zien van het smaakverbod, de e-sigaret niet strenger te reguleren dan traditionele sigaretten en volwassen rokers in staat te stellen om zich goed te informeren over rookvrije alternatieven in het gespecialiseerde verkoopkanaal.

De Esigbond heeft met instemming kennisgenomen van de meest recente prevalentiecijfers van het CBS inzake rookgedrag en gebruik van e-sigaretten. Uit de cijfers blijkt dat het aantal volwassen rokers in 2022 ten opzichte van een jaar eerder met 1,5% is gedaald, van 20,6% naar 18,9%. Tegelijkertijd is het aantal volwassen gebruikers van e-sigaretten in dezelfde periode verdubbeld van 1,4% naar 2,8%. De daling van het aantal volwassen rokers kan dan ook niet los worden gezien van de stijging in het gebruik van e-sigaretten. De overheid verwijst al langer naar wetenschappelijk onderzoek van het RIVM, waaruit blijkt dat het minder schadelijk is en er gezondheidswinst wordt geboekt wanneer rokers volledig overstapen van een tabakssigaret naar een e-sigaret.

De Esigbond pleit er dan ook voor dat de overheid serieus werk maakt van het eerdere RIVM-advies aan de overheid om volwassen rokers te informeren over minder schadelijke producten ten opzichte van het doorroken van sigaretten. De Esigbond vindt dan ook dat moet worden afgezien van het voorgenomen plan om smaakjes in e-sigaretten te verbieden. Ook plannen om de e-sigaret strenger te reguleren dan de veel schadelijkere traditionele sigaret zijn contraproductief.

Verder constateert de Esigbond dat het aantal rokers in Nederland het afgelopen jaar weliswaar is afgenomen, maar met 18,9% nog altijd veel hoger is dan in andere landen waar beleid op basis van ‘tobacco harm reduction’ wordt gevoerd, zoals Engeland (13%), Nieuw-Zeeland (8%) en Zweden (6%). Betere regelgeving en informatievoorziening over de e-sigaret in Nederland zal ervoor zorgen dat meer mensen de e-sigaret gebruiken als afstap van het roken.

Tot slot spreekt de Esigbond haar zorgen uit over de toename van het gebruik van e-sigaretten onder jongeren. Leden van de Esigbond zien streng toe op de handhaving van de wettelijke leeftijdsgrens. Helaas kan hetzelfde niet worden gezegd over illegale verkoopkanalen, waaronder een groot aantal online-aanbieders en nachtwinkels. De Esigbond heeft de overheid herhaaldelijk verzocht om hierop te handhaven, recentelijk nog via het volgende persbericht: Esigbond eist dat buitenlandse platforms onmiddellijk stoppen met verkoop van illegale e-sigaretten – Brancheorganisatie Esigbond Nederland

Voorzitter van de Esigbond Emil ’t Hart is blij met de groei van de e-sigaret als alternatief voor het roken van sigaretten maar is spreekt zijn zorgen uit over de komende jaren: “We weten dankzij de wetenschap dat de e-sigaret een veel beter alternatief is met minder gezondheidscomplicaties als gevolg. Nu blijkt dat in 2022 meer rokende Nederlanders de overstap naar de e-sigaret hebben gemaakt. Die trend kan worden doorgezet, maar niet als rookvrije alternatieven strenger worden gereguleerd dan de traditionele sigaret. Wij als branchevereniging sporen de Nederlandse overheid dan ook aan om het onderzoek van RIVM als leidraad te nemen en volwassen rokers actief te informeren over de gezondheidswinst die geboekt kan wordt dankzij de e-sigaret.”

EINDE PERSBERICHT

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret