Illegale vapes zijn serieus gevaar voor volksgezondheid

Al in 2021, ruim voordat de illegale producten op de Nederlandse markt verschenen heeft de Esigbond de NVWA en het ministerie van VWS  gewaarschuwd voor de opkomst van de illegale wegwerp e-sigaretten vanuit het buitenland en verzocht hier adequaat op te acteren. Ook de waarschuwing van het RIVM voor onbedoelde negatieve gevolgen van te strenge maatregelen is door de staatssecretaris terzijde geschoven. De gevolgen van het gekozen beleid bieden een serieus gevaar voor de volksgezondheid.

De overheid is overduidelijk niet in staat gebleken om de toestroom van illegale producten te stoppen of erop te handhaven. In juli 2023 is het online verkoopverbod ingevoerd en op 1 januari 2024 gaat het smaakverbod effectief in. Het gevolg van deze maatregelen is dat de e-sigaretten speciaalzaken ruim voor 2025 (invoering van de voorgenomen maatregel om de verkoop uitsluitend via speciaalzaken te laten plaatsvinden) al lang van de Nederlandse markt zijn verdwenen.

En de sigaret? Die blijft nog lange tijd, nog tot 2032 overal breed verkrijgbaar. Wat de overheid hiermee zegt is: ‘Roker we maken het u zo makkelijk mogelijk. Blijf vooral roken.’

Evenmin zien we waarschuwingen van overheidswege over het gevaar van illegale vapes en hoe die te herkennen? Het zijn vooral jongeren die zich niet bewust zijn van de gevaren van deze ongeregistreerde illegale producten die vaak veel meer nicotine en vloeistof bevat dan toegestaan maar waarvan niemand weet of de inhoud gevaarlijk is. Intussen wordt een branche – die zich aan de regels houdt – vakkundig de nek omgedraaid en wordt de samenleving een speelbal van de zwarte markt.

Wegwerpvapes van meer dan 600 puffs zijn ILLEGAAL

Waar op te letten bij de aankoop van een e-sigaret? Een illegale e-sigaret is vrij eenvoudig te herkennen. Het wordt buiten de reguliere verkoopkanalen aangeboden, het product wordt zichtbaar getoond aan de consument, en de hoeveelheid ‘puffs’ bedraagt veel meer dan 600 puffs.

Het probleem dat in de media wordt aangekaart, dat jongeren makkelijk aan vapes kunnen komen, gaat altijd over dit soort illegale vapes. Wegwerpvapes met 1500 of zelfs 5000 puffs. Deze illegale vapes zijn niet te koop in de reguliere e-sigaretten speciaalzaak. Die vind je op social media, zoals TikTok op Facebook of je koopt ze van iemand op Snapchat.

Meerdere uitstaande aanvragen tot handhaving

De Esigbond heeft meerdere aanvragen tot handhaving uitstaan bij de NVWA. Die heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de verzoeken te behandelen. Eerste terugkoppeling is pas in 2024 voorzien. Intussen wordt de druk op de NVWA steeds meer opgevoerd maar krijgt de toezichthouder onvoldoende middelen van de overheid ter beschikking en wordt zelfs gedwongen te bezuinigen.

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret