Wij reageren graag op dit artikel, omdat het sterk afwijkt van het wetenschappelijke bewijs over de e-sigaret. Bovendien worden er in het artikel een aantal pertinente onwaarheden gedeeld.

https://www.trouw.nl/zorg/kun-je-bij-vapen-ook-meeroken~b12efa51/https://www.trouw.nl/…/kun-je-bij-vapen-ook-meeroken…/Er bestaat absoluut geen enkele twijfel over het feit dat de e-sigaret aanzienlijk minder schadelijk is dan de sigaret. Ook het Trimbos stelt: “als rokers volledig overstappen op een e-sigaret boeken zij gezondheidswinst”. Er bestaat al een verbod op verkoop aan minderjarigen. Het probleem is echter de handhaving van illegale handel afkomstig uit China en de niet-reguliere verkoop.Het is uitdrukkelijk niet waar dat 7 van de 10 jongeren die vapen gaan roken. Dit blijkt op geen enkele wijze uit de cijfers. Anders ontvangen wij die graag.

Damp

Damp is geen rook en de eigenschappen van damp zijn volledig afwijkend. Voorbeeld gedrag van ouderen is inderdaad belangrijk. Maar als het ouders door de overheid moeilijker wordt gemaakt om te stoppen dan help je ze niet. Van de ruim 2,7 miljoen volwassen rokers doet zeker 1,8 miljoen zelfs geen enkele stoppoging. Waarom niet? Misschien willen ze niet stoppen?

Je kunt niet ‘meevapen’ tenzij iemand recht in je gezicht blaast. En dan nog is het zeer onwaarschijnlijk dat je verslaafd raakt aan de nicotine. Professor Dr. Roberto Sussman is dé expert op dit gebied. Wij verwijzen graag naar zijn presentatie.

Misvattingen

Door dit soort misinformatie te verspreiden over de e-sigaret draagt Trouw bij aan de complete en onterechte misvatting over de e-sigaret. En dergelijke misvattingen kunnen miljoenen rokers weerhouden om te stoppen met roken zoals Professor Dr. Sarah Jackson duidelijk maakt met haar onderzoek.

In Nederland bestaat een onterecht en volledig eenzijdig beeld van de e-sigaret en u draagt actief aan bij aan deze beeldvorming. De roker is niet gediend met eenzijdige en misleidende informatie.

Informatie en links