Wetenschappers reageren op studie over metalen in e-sigaretten

De strijd van artsen tegen jeugdvapen ondersteunt de Esigbond van harte. Wij delen de zorg dat minderjarigen hierdoor worden blootgesteld aan gevaarlijke hoeveelheden nicotine en mogelijk giftige stoffen. De e-sigaret is niet bedoeld voor minderjarigen of niet-rokers. Daarom geldt er een verbod op verkoop aan minderjarigen. Hoe minderjarigen ondanks dit verbod toch aan illegale vapeproducten kunnen komen heeft alles te maken met het gebrek en onvermogen van de overheid om op de illegale verkoop te handhaven. Dit soort producten voldoen aan geen enkele vereiste en de verkopers trekken zich niets aan van verboden of maatregelen. Juist jongeren zijn zich niet bewust van de mogelijke gevaren van deze illegale dampproducten.  Zij kopen het waar ze het gemakkelijk en goedkoop kunnen krijgen en dat is via social media zoals Snapchat, Facebook en TikTok.

Er zijn nog ruim 2,7 miljoen volwassen Nederlanders die roken. Het aantal dagelijkse en zware rokers stijgt weer behoorlijk. Het aantal volwassenen dat een serieuze stoppoging heeft gedaan is in 2023 juist weer flink gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Een teken dat de tabaksontmoedigingsmaatregelen van de overheid niet het gewenste effect hebben. Juist volwassen rokers die al lange tijd roken zijn gebaat bij een zo snel mogelijke afstap van het roken. Doen voorkomen dat een afstap met behulp van een e-sigaret hen geen baat biedt zorgt voor onnodig menselijk leed.

“Een volledige overstap op de e-sigaret betekent voor rokers gezondheidswinst – Trimbos”  

Daarom is zorgvuldigheid geboden daar waar het aankomt op het communiceren over de e-sigaret in de media. Afgelopen week heeft kinderlongarts Noor Rikkers zich in een interview met NOS Radio1 wat al te stellig uitgesproken over de ‘conclusies’ van een observationele studie waarbij wordt gesproken over het vrijkomen van giftige metalen. Dit is vervolgens klakkeloos overgenomen en breed uitgemeten in de media. Op basis van de resultaten van deze studie hadden deze ‘conclusies’ echter niet kunnen of mogen worden getrokken. Iets wat de auteurs van het onderzoek zelf overigens ook hebben gemeld:

“This study has limitations. First, the cross-sectional nature of the study restricts causal inference.”

Het is goed dat er onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid van e-sigaretten zodat fabrikanten de dampproducten naar de toekomst toe nog veiliger kunnen maken. Maar de onbedoelde negatieve gevolgen van ongenuanceerde berichtgeving en het overdrijven van de risico’s van e-sigaretten schrikken de jeugd helaas niet af maar zetten vooral volwassen rokers op het verkeerde been. Dit is waarvoor leden van de Royal College of Physicians waarschuwen: Laten we in onze zorg om de kinderen de gezondheid van volwassenen niet vergeten.  

De reacties van collega wetenschappers op de betreffende studie zijn daarom evenzo belangrijk om kennis van te nemen.  Zodat er een volledig beeld wordt gegeven en rokers juist en volledig worden geinformeerd: (Een volledige weergave is onder andere hier en hier te vinden)

Prof Lion Shahab, Co-Director of the UCL Tobacco and Alcohol Research Group

“De bevindingen van deze studie moeten in hun context worden gezien.
  1. Specifiek voor uranium zijn er veel verschillende belangrijke bronnen van blootstelling (waaronder voedsel, water in verband met de geografische locatie), waarvoor in deze analyse niet is gecontroleerd. Verder zijn er in eerder onderzoek geen verschillen gevonden in blootstelling aan uranium tussen niet-gebruikers en gebruikers van e-sigaretten, noch is er uranium aangetroffen in het aerosol van e-sigaretten, wat suggereert dat deze bevinding door andere factoren kan worden verklaard.

  2. Hoewel lood is aangetroffen in e-sigaret aerosol (maar ook hier zijn er andere belangrijke bronnen van blootstelling), zijn de hier gerapporteerde waargenomen waarden, zelfs bij frequente e-sigaret gebruikers (0,2 ng/mg creatinine), lager dan de typische referentiewaarden van de algemene bevolking en in lijn met eerder gerapporteerde gegevens uit hetzelfde onderzoek voor volwassen niet-gebruikers (ongeveer 0,35 ng/mg creatinine).

  3. Er was geen controlegroep (d.w.z. adolescenten die geen e-sigaretten gebruikten) opgenomen in de analyse.

Zoals het geval is bij de meeste biomarkerstudies, is het moeilijk om deze resultaten te vertalen naar klinisch zinvolle effecten. Op basis van dergelijke studies weten we echter dat e-sigaretten gebruikers blootstellen aan veel lagere niveaus van schadelijke stoffen dan sigaretten, maar aan hogere niveaus dan verse lucht, dus het beste advies blijft: als je rookt, is vapen veel veiliger; als je niet rookt, vape dan niet.”

Prof Kevin McConway, Emeritus Professor of Applied Statistics, Open University

“Dit onderzoek kan niet vaststellen dat de hogere gehaltes aan lood en uranium in de urine van deelnemers die zeiden dat ze vaker een vape gebruikten, daadwerkelijk veroorzaakt werden door hun vape gedrag. Er zijn namelijk verschillende alternatieve verklaringen voor te geven.”

Associate Professor George Laking, Director of the Centre of Cancer Research, University of Auckland
“Het lijkt er niet op dat dit artikel kritisch is bekeken door vakgenoten. Ik zou deze studie willen classificeren als het zoveelste rapport dat bedoeld is om de angst voor vapen aan te wakkeren. Voor zover het wordt opgepikt in de media, zal het waarschijnlijk actieve schade veroorzaken door mensen zo bang te maken dat ze weer gaan roken. Je moet vraagtekens zetten bij de ethiek van de publicatie.”
“De e-sigaret is bedoeld voor de volwassen rokers die anders doorroken en een minder schadelijk alternatief zoeken voor de sigaret.”

Recente berichten

Categorieën

Recente Tweets

16 maart, 2019 @ 8:00
16 maart, 2019 @ 15:00
Meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret