ArrayArray

Nieuwsberichten

/Nieuwsberichten

Overheid niet in staat toestroom illegale vapes te stoppen of erop te handhaven

2023-12-06T13:41:53+01:00

Illegale vapes zijn serieus gevaar voor volksgezondheid Al in 2021, ruim voordat deze producten op de Nederlandse markt verschenen heeft de Esigbond de NVWA en het ministerie van VWS  gewaarschuwd voor de opkomst van de illegale wegwerp e-sigaretten vanuit het buitenland en verzocht hier adequaat op te acteren. Ook de waarschuwing van het RIVM voor onbedoelde negatieve gevolgen van te strenge maatregelen is door de staatssecretaris terzijde geschoven. De gevolgen van het gekozen beleid bieden een serieus gevaar voor de volksgezondheid. De overheid is overduidelijk niet in staat gebleken om de toestroom van illegale producten te stoppen of erop te [...]

Overheid niet in staat toestroom illegale vapes te stoppen of erop te handhaven2023-12-06T13:41:53+01:00

Registratieplicht verkooppunten tabak en dampwaren in 2024

2023-12-05T21:49:37+01:00

Tijdens de Ministerraad van 3 november 2023 is ingestemd met de invoering van een registratieplicht voor verkooppunten van tabak en aanverwante producten. Een registratieplicht moet de NVWA helpen met zowel de monitoring als handhaving van  verkooppunten. Het voornemen is om de registratieplicht in 2024 in te voeren. Wanneer precies zal worden aangegeven als het voorstel met de TK wordt gedeeld. Wij zijn voorstander van een registratieplicht voor verkopers. Voor de e-sigaretten speciaalzaken geldt dit al. De legale e-sigaret speciaalzaken zijn al geruime tijd geregistreerd bij de NVWA. Hopelijk zal het de illegale handel terugdringen en jeugdgebruik voorkomen. Alhoewel we ernstig betwijfelen [...]

Registratieplicht verkooppunten tabak en dampwaren in 20242023-12-05T21:49:37+01:00

Online verkoopverbod per 1 januari 2024 ook voor producten zonder nicotine

2023-11-30T13:40:14+01:00

Vanaf 1 januari 2024 is nu ook de de online verkoop vanuit Nederland van producten zonder nicotine verboden Per 1 juli 2023 werd de binnenlandse verkoop op afstand en de grensoverschrijdende verkoop (de online verkoop) vanuit Nederland van elektronische dampwaar en tabaksproducten aan consumenten in de EER verboden. Uitgezonderd werd toen de grensoverschrijdende online verkoop van aanverwante producten anders dan elektronische sigaretten en navulverpakkingen, omdat die producten niet worden gereguleerd door Richtlijn 2014/40 en voor een dergelijk verbod notificatie bij de Europese Commissie en een wachttermijn van enkele maanden nodig was. Het gaat daarbij om producten als elektronische sigaretten zonder [...]

Online verkoopverbod per 1 januari 2024 ook voor producten zonder nicotine2023-11-30T13:40:14+01:00

Smaakverbod per 1 januari 2024 – Belangrijke informatie voor bedrijven

2023-12-04T09:55:45+01:00

Per 1 januari 2024 is het verboden smaakjes in dampwaren te verkopen Deze informatie is bestemd voor bedrijven betrokken bij de productie, import, distributie en verkoop van dampwaren. De NVWA heeft de betrokken partijen in de branche aangeschreven (Brief NVWA ivm smaakverbod) met informatie over de vereisten voor de op de markt te brengen dampwaren en waarop per 1 januari 2024 wordt gehandhaafd. Voor de goede orde delen wij deze informatie nogmaals. Elektronische dampwaren mogen uitsluitend smaakbepalende additieven bevatten zoals vermeld in artikel 2.12 van de Tabaks- en rookwarenregeling (Trr). Daarnaast is het niet toegestaan dat de bijsluiter (artikel 3.9, [...]

Smaakverbod per 1 januari 2024 – Belangrijke informatie voor bedrijven2023-12-04T09:55:45+01:00

Voorstel verbruiksbelasting op e-sigaretten

2023-10-24T09:22:51+01:00

Onze brief aan mevrouw Kuik naar aanleiding van haar voorstel om verbruiksbelasting in te voeren op e-sigaretten. Delft, 23 oktober 2023 Beste mevrouw Kuik, Wij hebben met grote interesse uw inbreng in het vragenuur van 17 oktober jl. gevolgd. Ook wij zijn voorstander voor een verbruiksbelasting op e-sigaretten in afwachting van een Europese regeling. De heer Steven van Weyenberg (in kopie) gaf tijdens het debat over het WGO Belastingplan hier ook al aan een aanzet toe. Graag zouden wij u met het opstellen van deze regelgeving het volgende willen meegeven. De hoogte van de verbruiksbelasting zou het risicoprofiel van de [...]

Voorstel verbruiksbelasting op e-sigaretten2023-10-24T09:22:51+01:00

Trimbos: ‘Als rokers volledig overstappen op dampen levert dit hen gezondheidswinst op’

2023-10-12T09:21:02+01:00

Trimbos Factsheet: 'Als rokers volledig overstappen op dampen levert dit hen gezondheidswinst op' Wie de recente berichten op social media en de mainstream media volgt zal denken dat de e-sigaret net zo schadelijk of zelfs schadelijker is dan de sigaret. Dat is het NIET. De wetenschappelijke kennis toont aan dat het gezondheidsrisico van een e-sigaret slechts een fractie bedraagt van het risico van roken van sigaretten link. Ook het Trimbos volgt op dit punt de wetenschap: “Als rokers volledig overstappen op dampen levert dit hen gezondheidswinst op” link. Een aantal zeer uitzonderlijke gevallen in het buitenland en voor het eerst [...]

Trimbos: ‘Als rokers volledig overstappen op dampen levert dit hen gezondheidswinst op’2023-10-12T09:21:02+01:00

Statement Esigbond nav berichtgeving van RTL Nieuws en Algemeen Dagblad

2023-10-03T14:21:19+01:00

Statement Esigbond nav berichtgeving van RTL Nieuws en Algemeen Dagblad We zijn geschokt door het artikel van RTL Nieuws van 2 oktober 2023 over Tieme, een negentienjarige jongeman die met longproblemen in het ziekenhuis is beland. Bij de Esigbond is het dossier van Tieme niet bekend, maar wij hebben grote interesse in het dossier en welke producten Tieme heeft gebruikt. Er zijn miljoenen dagelijks gebruikers van e-sigaretten in Europa en dergelijke ernstige klachten zijn nog nooit gerapporteerd bij het gebruik van gereguleerde en geregistreerde producten. De beschreven symptomen zagen we alleen bij mensen die (net als in de VS) illegale [...]

Statement Esigbond nav berichtgeving van RTL Nieuws en Algemeen Dagblad2023-10-03T14:21:19+01:00

Veel voorkomende misverstanden over de e-sigaret (vape) weerlegd

2023-09-19T12:25:16+01:00

Action on Smoking and Health (ASH) heeft onlangs uitgebreid stilgestaan bij de meest voorkomende misverstanden over e-sigaretten/vapes en deze aan de hand van wetenschappelijke bewijzen in het juiste perspectief geplaatst. Het doel is om verantwoorde berichtgeving over vapen te bevorderen en verdere misinformatie te voorkomen. Dit is een Nederlandse samenvatting van het document. De Chief Medical Officer van het Verenigd Koninkrijk, Professor Sir Chris Whitty, heeft de zaak zeer beknopt verwoord: "De belangrijkste punten over vapen (het dampen van een e-sigaret) kunnen gemakkelijk worden samengevat. Als je rookt, is vapen veel veiliger; als je niet rookt, vape dan niet." Minder [...]

Veel voorkomende misverstanden over de e-sigaret (vape) weerlegd2023-09-19T12:25:16+01:00

Esigbond doet suggesties om in het verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan de volwassen rokers zelf

2023-08-11T17:28:14+01:00

Het anti-rookbeleid zou ook rekening moeten houden met de volwassen roker die niet stopt Om tot een rookvrije samenleving te komen moet naast preventie en ontmoediging ook rekening worden gehouden met de roker zelf en is het essentieel om volwassen rokers, die veel moeite hebben om te stoppen, te ondersteunen om van de sigaret af te stappen. Door het verbieden of beperken van de toegang tot effectieve stophulpmiddelen met een laag risico (o.a. e-sigaret en nicotinezakjes) wordt het rokers in plaats van makkelijker juist moeilijker gemaakt om te stoppen, of om de gezondheidsschade als gevolg van het roken te beperken. [...]

Esigbond doet suggesties om in het verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan de volwassen rokers zelf2023-08-11T17:28:14+01:00

Verlenging uitverkoop smaakjes tot 1 januari 2024

2023-12-07T09:23:28+01:00

Verlenging uitverkoop smaakjes tot 1 januari 2024 De staatssecretaris heeft de Kamer eind juni 2023 geïnformeerd over het feit dat het RIVM twee rapporten opnieuw heeft gepubliceerd die elk van een addendum zijn voorzien. Op deze rapporten is de wetgeving van het smaakverbod voor e-sigaretten gebaseerd.  Op basis van de informatie van de addenda van het RIVM is het advies gegeven door het ministerie van VWS om de handhaving op de bepalingen van het smaakverbod uit te stellen tot 1 januari 2024 en de Kamer hierover te informeren. Wat was de aanleiding voor de addenda en hoe is deze verlenging [...]

Verlenging uitverkoop smaakjes tot 1 januari 20242023-12-07T09:23:28+01:00