Standpunten

/Standpunten

OPROEP AAN MINISTER WIEBES – GEEF DE E-SIGARET DE RUIMTE!

2019-09-04T11:35:08+01:00

De Esigbond onderschrijft de ambitie om te komen tot een rookvrije generatie en staat voor een streng tabaksontmoedigingsbeleid. Echter, zoals wij uit de media hebben begrepen wordt de elektronische sigaret in het National Preventieakkoord over één kam geschoren met de traditionele sigaret. Dit zou onze leden definitief de das om kunnen doen, terwijl zij juist een cruciale rol spelen in het accuraat informeren van volwassen rokers over deze minder schadelijke alternatieven. Om die reden doen wij het dringende verzoek aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de elektronische sigaret de ruimte te geven die deze verdient in [...]

OPROEP AAN MINISTER WIEBES – GEEF DE E-SIGARET DE RUIMTE!2019-09-04T11:35:08+01:00

Staatssecretaris Blokhuis geattendeerd

2019-09-04T11:56:22+01:00

Op 19 juni j.l. hebben wij Staatssecretaris Blokhuis per brief nogmaals geattendeerd op het feit dat rokers, die niet willen of kunnen stoppen, gewezen dienen te worden op de 95% minder schadelijke e-sigaret. Door deze rokers op te roepen om over te stappen op dit alternatief kan er grote winst behaald worden op het vlak van gezondheid. We verzoeken hem dringend om de overheid een faciliterende rol te laten spelen binnen het preventiebeleid. De brief als PDF Standpunten

Staatssecretaris Blokhuis geattendeerd2019-09-04T11:56:22+01:00

Jolande Sap onderhandelingstafel

2019-09-04T12:03:52+01:00

Wij hebben Jolande Sap, voorzitter van de Thematafel Roken, aangeschreven met het verzoek om aan te mogen schuiven bij deze onderhandelingstafel. Brief in PDF formaat Standpunten

Jolande Sap onderhandelingstafel2019-09-04T12:03:52+01:00

Nationalie Preventie Akkoord

2019-09-04T11:50:28+01:00

Op 27 maart jl. hebben we in het kader van het Nationale Preventie Akkoord alle desbetreffende Commissieleden aangeschreven. Middels deze brief willen wij de leden wederom wijzen op het feit dat het gebruik van een e-sigaret minder schadelijk is dan het gebruik van traditionele rookwaren. De e-sigaret zou als volwaardig alternatief ingezet kunnen worden binnen het huidige tabaksontmoedigingsbeleid. De brief kunt u hier als PDF bestand downloaden Standpunten

Nationalie Preventie Akkoord2019-09-04T11:50:28+01:00

Tobacco Product Directive

2019-09-04T11:52:49+01:00

Bij de tot standkoming van de nieuwe Tobacco Product Directive (TPD) is veel te doen geweest over de keuzes waar de Esigbond zich voor gesteld zag. Om volledige transparantie te geven is onderstaand document opgesteld waarin het volledige verloop is geschetst. Standpunten

Tobacco Product Directive2019-09-04T11:52:49+01:00