E-Sigaret Onderzoeken

Uitkomst: De belangrijkste bevindingen zijn onder meer: ​​(i) Hoewel longitudinale studies suggereren dat vapen de kans op roken door rokers verhoogt, geven nationale enquêtegegevens aan dat de 30-daagse prevalentie van rokers juist in een ongekend tempo daalde, terwijl vaping toenam. Het gebruik van alle andere tabaksproducten daalde ook. (ii) Recente studies op populatieniveau voegen bewijs toe dat vapen het stoppen met roken bij volwassenen vergroot. (iii) Vapen zal waarschijnlijk een positieve bijdrage leveren aan de volksgezondheid.

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29718475
Datum: 
30 april 2018

Uitkomst: De analyse suggereert sterk dat het opwaartse gezondheidsvoordeel van e-sigaretten, in termen van hun potentieel om het stoppen met roken bij volwassen te verhogen, groter is dan hun risico voor de gezondheid als gevolg van hun mogelijke toename van het aantal jeugdige rokersinitiatieven. Openbaar berichtenverkeer en beleid moeten blijven streven naar vermindering van de blootstelling van jongeren aan alle nicotine- en tabaksproducten. Maar ze mogen dit niet doen ten koste van het beperken van het potentieel van dergelijke producten om volwassen rokers te helpen stoppen.

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29617887/
Datum: 29 maart 2018

Uitkomst: In plaats van gifstoffen die gemeten worden in sigarettenrook bevat de damp van een e-sigaret niet veel anders dan hetgeen in de buitenlucht wordt aangetroffen.

Bron: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230014002505

Uitkomst: Organische componenten in uitgeademde damp van een e-sigaret, vergelijkbaar met uitgeademde lucht van normaal mens. Waarden die worden gemeten in zowel lucht als damp zijn ruim onder de 1% van de Maximaal Aanvaarde Concentraties (MAC-Waarden).

Bron: http://ecigarettereviewed.com/wp-content/uploads/2014/02/ecig-air-comparison-report.pdf

Uitkomst: 42% gestopt met roken in de eerste maand van E-sigaret gebruik. 16,2% moest hiervoor hun nicotine gehalte verhogen. 64,9% heeft hun nicotine verbruik juist verlaagd. 12% van het totaal gebruikte na 8 maanden minder dan 5% nicotine in hun producten. Een grote meerderheid van de onderzochte verklaarde tijdens het onderzoek een verbetering in conditie en in smaak- en reukorganen te ervaren.  De afhankelijkheid van het product die men voelt was aanzienlijk lager bij de elektronische sigaret dan dat deze was bij de tabakssigaret.

Bron: http://www.la-press.com/evaluating-nicotine-levels-selection-and-patterns-of-electronic-cigare-article-a3858

Uitkomst: Na het gebruik van 2 tabakssigaretten wordt een gemiddelde daling gezien van 16% bloedtransport naar het hart en een verhoging van 19% in weerstand in de aderen. Bij elektronische sigaretten daarentegen wordt geen verschil gemeten na gebruik t.o.v. geen gebruik.

Bron: http://spo.escardio.org/eslides/view.aspx?eevtid=54&fp=1375

Presentatie: https://www.youtube.com/watch?v=__ztrGafEg4&feature=youtu.be

Uitkomst: De optie om over te stappen op elektronische sigaretten als alternatief en veel veiligere bron voor nicotine heeft enorme potentie om rokers te bereiken voor wie de huidige middelen niet werken.

Bron: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311887/Ecigarettes_report.pdf

Uitkomst: Aanzienlijk meer succes bij elektronische sigaretten dan bij traditionele stop-met-roken middelen.

Bron: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12623/abstract

Uitkomst: Nicotine hoeveelheid in omgeving van elektronische sigaret 10x lager dan bij tabakssigaret. Verder worden er geen verbrandingsproducten van toxische stoffen gevonden.

Bron: http://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2013/12/10/ntr.ntt203.short?rss=1

Uitkomst: 22% gestopt met roken na een maand en 46% na een jaar met behulp van navulbare elektronische sigaretten. Van de overgebleven rokers is het sigaretten verbruik gehalveerd in de eerste maand en het komende jaar gemiddeld gelijk gebleven. Onderzoekers concluderen dat elektronische sigaretten helpen bij terugval van ex-rokers en helpen bij het stoppen met roken van tabakssigaretten.

Bron: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460313003304

Uitkomst: Elektronische sigaretten zijn een vele malen veiliger alternatief voor tabakssigaretten. De onderzoekers spreken tevens hun zorgen uit over de negatieve gevolgen van regulering van de producten.

Bron: http://www.palgrave-journals.com/jphp/journal/v32/n1/pdf/jphp201041a.pdf

Uitkomst: Na 24 weken heeft 32,5% het gebruik van tabakssigaretten gehalveerd met behulp van elektronische sigaretten. 12,5% heeft het tabaksgebruik verlaagd met 80%. 22,5% gebruikte na 24 weken geen tabaksproducten meer. Onderzoekers concluderen dat de E-sigaret een substantiële reductie van tabaksgebruik teweeg brengt zonder significante bijwerkingen.

Bron: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-11-786.pdf

Uitkomst: Elektronische en tabakssigaretten verspreiden op een vergelijkbare manier nicotine door het lichaam (Cotinine test). Zowel het gebruik als het passief gebruik van een elektronische sigaret veroorzaken geen significante gevolgen aan het functioneren van de longen op korte termijn, in tegenstelling tot tabakssigaretten.

Bron: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-11-786.pdf

Uitkomst: De damp van een elektronische sigaret blijft gemiddeld zo’n 11 seconden aanwezig, terwijl de rook van een sigaret 20 minuten aanwezig blijft. De onderzoekers concluderen dat het passief gebruik van een elektronische sigaret geen gevolgen met zich meebrengt.

Bron: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0761842513000855

Uitkomst: Onderzoekers concluderen dat de damp van elektronische sigaretten significant minder cytotoxisch  (schadelijk voor cellen) is dan sigarettenrook.

Bron: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/08958378.2013.793439

Uitkomst: Bijproducten geproduceerd door elektronische sigaretten zijn relatief aan tabaksrook minimaal. De studie geeft aan dat er geen gevaar voor de gezondheid bestaat, gebaseerd op e gemeten waarden van de geanalyseerde stoffen.

Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998

Uitkomst: 2e generatie elektronische sigaretten blijken bijzonder effectief in het minderen van tabaksbehoeften en afkickverschijnselen zonder te resulteren in een verhoging van koolmonoxide gehalten. Na 8 maanden is 21% van de onderzochten abstinent van tabak.

Bron: http://www.mdpi.com/1660-4601/11/11/11220/htm

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret