Standpunten Esigbond

Wij ondersteunen de doelstelling van de overheid om een rookvrije generatie te realiseren en kunnen ons vinden in verregaande maatregelen die aantoonbaar bijdragen aan het verminderen van het aantal rokers. In Nederland rookt nog steeds een groep van circa drie miljoen volwassenen. Velen van hen zijn ongevoelig voor verdere tabaksontmoedigingsmaatregelen en stoppen dus niet. Zij zijn dan ook gebaat bij de e-sigaret als stoppen met rokenmiddel of als veel minder schadelijk alternatief. Om het overstappen van deze groep te stimuleren, moeten zij zich echter wel goed kunnen informeren over het enorme verschil in risico tussen de e-sigaret en de traditionele sigaret. Wanneer verstokte rokers overstappen op de e-sigaret zou onmiddellijke en forse gezondheidswinst kunnen worden geboekt.

De Esigbond is van mening dat een minder schadelijk product zoals de elektronische sigaret niet onder het uitstalverbod moet vallen. Door elektronische sigaretten ook onder het uitstalverbod te brengen wordt de roker immers belemmerd om kennis te nemen van een veel minder schadelijk alternatief. Dit is niet in het belang van de volksgezondheid.

De Esigbond is van mening dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de verpakkingseisen voor sigaretten en shag enerzijds en minder schadelijke producten zoals elektronische sigaretten anderzijds. Wanneer er geen onderscheid wordt gemaakt tussen deze productgroepen wordt immers de foutieve indruk gewekt dat deze even schadelijk zijn en dat belemmert de roker bij het overstappen op een veel minder schadelijk alternatief.

De Esigbond is van mening dat de roker zich op iedere plek waar gewone sigaretten worden verkocht – de meest schadelijke manier om nicotine te gebruiken – de roker zich ook moet kunnen informeren over minder schadelijke alternatieven zoals de elektronische sigaret. De adviserende rol van de verkoper is van cruciaal belang voor de roker om een betere keuze te maken ten opzichte van het doorroken van sigaret.

De Esigbond is tegen het voorstel om het rookverbod uit te breiden met een dampverbod. Door het rookverbod uit te breiden met een dampverbod wordt de rol die de elektronische sigaret kan spelen in het realiseren van een rookvrije generatie ontkent. In dat kader verwijzen wij graag naar de Britse onderzoeksinstantie ‘Public Health England’ die in 2016 een aantal principes heeft geformuleerd die gebruikt kunnen worden voor de formulering van een dampbeleid in publieke ruimtes en op de werkplek.

E-sigarettenvloeistoffen (‘smaakjes’) moeten niet specifiek aantrekkelijk zijn voor jongeren. Het essentiële belang van ‘flavouring’ is echter dat deze de roker of elektronische sigarettengebruiker enorm op weg kunnen helpen om de gewone sigaret definitief af te zweren.

De Esigbond kan zich goed vinden in een leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van elektronische sigaretten en is tevens van mening dat de elektronische sigaret enkel zou moeten worden gebruikt door rokers die volledig willen stoppen of op zoek zijn naar een veel minder schadelijk alternatief.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische sigaret